คนเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจศิลปะทั้งหมดเพียงแค่รู้สึกก็พอแล้วคนเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจศิลปะทั้งหมดเพียงแค่รู้สึกก็พอแล้ว

การถ่ายทอดความรู้สึกผ่านงานศิลปะ

          ศิลปะ แปลว่าอะไร คำว่าศิลปะนั้นกว้างมาก ไม่สามารถที่จะให้ความหมายที่ตายตัวได้ ศิลปะคือความสวยงามที่ไม่มีถูก ไม่มีผิด ไม่สามารถตัดสินได้ว่าอันไหนดีกว่า การเกิดขึ้นของศิลปะนั้นก็มีศิลปะที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ลวดลายบนใบไม้ ลวดลายเนื้อไม้ของต้นไม้ ลวดลายบนตัวหรือผิวหนังของสัตว์ชนิดต่างๆ รูปร่าง รูปทรงต่างๆ ของต้นไม้ ภูเขาและอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นศิลปะที่มีความสวยงามตามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเองทั้งสิ้น ส่วนศิลปะที่คนเราสร้างขึ้นมาทั้งแบบที่ตั้งใจสร้างและไม่ตั้งใจสร้างล่ะ {...}

Continue Reading....Continue Reading....